Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

XX edycja

MFKW - 20 edycja

Jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich odbył się w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2015 roku w Terespolu. Festiwal zgromadził 530 wykonawców – 16 chórów i zespołów z Polski i z zagranicy.

Jubileuszowa edycja skłania do krótkiego podsumowania minionych dwudziestu lat. Można nie popadając w przesadę, powiedzieć że festiwal okazał się sukcesem – wpisał się w kulturalny kalendarz nie tylko miasta; jest ważny również na forum krajowym i międzynarodowym. Obecnie występujące chóry prezentują najwyższy poziom artystyczny, jednak jego największą zasługą jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich obrzędów kolędowania. To tutaj odbywa się dialog międzypokoleniowy, gdzie młodsi słuchając starszych, niosą w następne pokolenia tę wielowiekową tradycję. Festiwal przypomina, że ten region naszego kraju, jak mało który, przesiąknięty był wielowyznaniowym i wielonarodowościowym klimatem. Mam nadzieję, że dwadzieścia lat tradycji festiwalu uwrażliwiło nas, na siebie nawzajem; otworzyło nasze serca i umysły na tego innego, który jest naszym bliźnim. […]

Takie słowa wypowiedziała Dyrektor MOK w Terespolu – p. Anna Pietrusik ma otwarciu XX MFKW


Przesłuchania festiwalowe – dzień I

Poniżej prezentujemy zapis filmowy występów każdego z wykonawców w pierwszym dniu festiwalu w piątek 30 stycznia 2015 r.

Przesłuchania festiwalowe – dzień II

Poniżej prezentujemy zapis filmowy występów każdego z wykonawców w drugim dniu festiwalu w sobotę 31 stycznia 2015 r.

Przesłuchania festiwalowe – dzień III

Poniżej prezentujemy zapis filmowy występów każdego z wykonawców w trzecim dniu festiwalu w niedzielę 1 lutego 2015 r.


Organizatorzy

%d bloggers like this: