Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

XVIII edycja

MFKW - 18 edycja

Terespolskie kolędowanie osiągnęło dojrzałość, osiemnaście lat festiwalu to wyrobiona marka, wierna widownia i określony poziom artystyczny. Na dwudniowym spotkaniu z kolędą wschodniosłowiańską, przy pełnej sali, zaprezentowało się 28 zespołów wokalnych, chórów parafialnych, grup śpiewaczych z Polski, w tym z Podlasia i Chełmszczyzny, Ukrainy i Białorusi. XVIII edycja MFKW odbyła się w dniach 2-3 lutego 2013 roku w Terespolu.

Międzynarodowy festiwal w Terespolu, jak się okazuje, jest świetną szkołą dla chórów parafialnych, które z roku na rok podnoszą swój poziom by wypaść jak najlepiej przed nadbużańską publicznością. Warto odnotować dobry występ chórów Parafii Prawosławnej p.w. św. Jana Teologa z Chełma i Parafii p.w. Opieki Matki Bożej z Kobylan. Obie grupy małe liczebnie potrafiły wykorzystać potencjał każdego chórzysty i harmonijnie zgrać głosy. Pięknie zaprezentowały kolędy ukraińskie, kultywując bogatą tradycję melodii cerkiewnych swego regionu. Natalia Iwaniuk – dyrygentka z Kobylan, podkreśla, jak ważne w jej pracy jest wykorzystanie i ocalenie spuścizny, którą pozostawił po sobie wieloletni psalmista kobylański, Piotr Łastowski, nie żyjący już uczestnik pierwszych edycji festiwalu.


Przesłuchania festiwalowe – dzień I

Podczas pierwszego dnia terespolskiego kolędowania 2 lutego 2013 r. zaprezentowało się 15 chórów z Polski i z zagranicy. Poniżej prezentujemy zapis filmowy występów każdego z wykonawców.

Przesłuchania festiwalowe – dzień II

Drugiego dnia terespolskiego festiwalu w niedzielę 2 lutego 2013 r. zaprezentowało się 13 wykonawców z Polski, Białorusi i Ukrainy. Poniżej prezentujemy zapis filmowy występów każdego z wykonawców.


Organizatorzy

%d bloggers like this: