Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

XIII edycja

MFKW - 13 edycja

XIII edycję terespolskiego kolędowania zorganizowano 26 i 27 stycznia 2008 roku, podobnie jak poprzednie, w sali Miejskiego Ośrodka Kultury. Na widowni zasiadło wielu znakomitych gości, wśród nich dyplomaci z konsulatów polskiego w Brześciu i białoruskiego w Białej Podlaskiej oraz prof. Józef Bergier, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej. Arcybiskup Abel Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, otwierając kolejną edycję Festiwalu powiedział:

Na przestrzeni trzynastu lat festiwal gromadził tysiące słuchaczy i tyle samo kolędników, prezentujących dorobek kultury naszego wschodniego pogranicza. Śpiewają teksty, które brzmią w świątyniach prawosławnych i katolickich. Kolędowanie to bowiem wspólny mianownik naszych tradycji. Na tej sali ramię w ramię siedzą mieszkańcy nadbużańskich miejscowości, katolicy i prawosławni. To swoisty terespolski ekumenizm. Jest wspaniałym finałem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Oby terespolskie kolędowanie wzbogaciło nas duchowo. Niech nowo narodzony Mesjasz Jezus Chrystus pobłogosławi nam wszystkim. XIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich uważam za otwarty.

Publiczność na XIII MFKW

Licznie zgromadzona publiczność XIII MFKW


Podsumowanie

Na zakończenie XIII edycji festiwalu głos zabrał wicekonsul Jerzy Zimny z polskiej placówki w Brześciu. W swoim płomiennym wystąpieniu nie szczędził słów pochwały organizatorom i władyce Ablowi:

Jestem szczęśliwy, że mogłem dziś być z wami i uczestniczyć w tym wyjątkowym przedsięwzięciu religijnym i artystycznym. Z prawosławiem zetknąłem się tak na dobre dopiero na placówce w Brześciu, ale wiedzę teoretyczną posiadłem z książki „Prawosławie” do której wstęp napisał Ekscelencja. Jestem wam wdzięczny za tę lekcję. Ten festiwal jest prawosławnym przyczynkiem do poszukiwania jedności. Oby inne festiwale odbywały się w podobnej krasie.

Merytorycznego podsumowania dokonał tradycyjnie Andrzej Boublej, kierownik artystyczny festiwalu. Podczas tej edycji wystąpiły 22 zespoły, łącznie ponad 400 wykonawców, którzy zaśpiewali 116 kolęd. Nie wszystkie zespoły śpiewały na wysokim poziomie artystycznym, ale wszystkie śpiewały z sercem i to jest najważniejsze. Mimo, że sześć chórów z Ukrainy i Białorusi nie dojechało, to tę edycję należy uznać za udaną. Cieszy fakt, że patronat nad Festiwalem zechciał objąć Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.


Organizatorzy

%d bloggers like this: