Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

W Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie

„Jesteśmy zaszczyceni móc wzajemnie współpracować. To dla nas wielki honor” – takimi słowami, z obu stron, rozpoczęło się spotkanie ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, wraz z przedstawicielami Fundacji Dialog Narodów, z Jego Ekscelencją Ambasadorem Królestwa Norwegii w Warszawie, Panem Karstenem Klepsvikiem w dn. 3 lipca br.

Spotkanie odbyło się w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie i dotyczyło wzajemnej, niezwykle owocnej współpracy cerkwi prawosławnej w Polsce z partnerami z Norwegii.

Współpraca ta w latach 2014-2016 dała wymierne efekty, jako że Diecezja Lubelsko-Chełmska realizowała w tym czasie projekt pn. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi”, w ramach którego zostało odrestaurowanych siedem obiektów sakralnych, od Podlasia po Lubelszczyznę: w Białowieży, na Świętej Górze Grabarce, w Lublinie, Kobylanach, Sławatyczach, Hrubieszowie oraz w Tomaszowie Lubelskim; projekt obejmował także digitalizację zasobów odrestaurowanych obiektów sakralnych (wyniki prac dostępne są na: www.dialognarodow.pl). Środki na ten cel, w wysokości ok. 13 mln zł, pochodziły z funduszy norweskich.

Podczas spotkania Arcybiskup Abel wyraził słowa serdecznego podziękowania za dotychczasową – niezwykle twórczą i owocną współpracę, wyraził także nadzieję na realizację kolejnych podobnych idei w przyszłości. Ambasador Królestwa Norwegii nie krył z kolei zadowolenia z właściwie zainwestowanej pomocy. Szczególne wrażenie wywarła na Ambasadorze Święta Góra Grabarka i Cerkiew Ikony Wszystkich Strapionych Radość, którą Ambasador wraz z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii, Ambasady Norwegii, Konsulatu Islandii, Biura Mechanizmów Finansowych, jak również Ministerstwa Rozwoju RP wizytował w czerwcu ubiegłego roku (pisaliśmy o tym wydarzeniu TUTAJ). Podkreślił ponadto, że realizacja podobnych inwestycji jak te, związane z rewitalizacją materialnego dziedzictwa wschodniego chrześcijaństwa – zwłaszcza w dzisiejszych czasach – są szczególnie potrzebne, by dawać świadectwo o różnorodności wspólnot i wielokulturowości świata.

Spotkanie w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie przebiegało w niezwykle życzliwej i przyjaznej atmosferze, w duchu ekumenicznego dialogu, z nadzieją na dalszą wzajemną współpracę.

Fot. K. Tarasiuk

 

%d bloggers like this: