Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Najnowszy projekt Fundacji na targach

XXIV Międzynarodowe Targi Turystyczne

Projekt „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”, łączący prawosławne monastery w Polsce we wspólny szlak turystyczny, zadebiutował podczas XXIV Międzynarodowych Targów Turystycznych, odbywających się w dn. 24-26.11.2016 w Warszawie. Projekt, podczas spotkania przedstawicieli branży turystycznej oraz innych podmiotów zajmujących się turystyką, jak również indywidualnych pasjonatów turystyki, przedstawiła Fundacja Dialog Narodów.

Stoisko Fundacji tworzyły materiały promocyjne ukazujące dokonania związane z renowacją zabytkowych cerkwi, zarówno na Podlasiu, jak i Lubelszczyźnie i Chełmszczyźnie, jednak dominującym elementem była prezentacja powstającego produktu turystycznego pod nazwą „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”.

Ideą projektu jest połączenie w jeden wspólny szlak turystyczny prawosławnych monasterów zlokalizowanych w Polsce, od których rozchodzić się będą kolejne, pomniejsze trakty łączące we wspólną sieć prawosławne zabytki sztuki sakralnej. O ile główny szlak „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji” jest w fazie realizacji, niemniej niektóre jego pomniejsze „ramiona” już są – a są nimi odrestaurowane cerkwie na Polesiu Lubelskim, tworzące szlak rowerowy „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji. Polesie Lubelskie”, jak również obiekty poddane renowacji w ramach funduszy norweskich „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji. Dobre praktyki MF EOG” (więcej na: www.dziedzictwo.cerkiew.pl).

Stoisko projektu urozmaiciły też impresje filmowe na temat monasterów, autorstwa Romana Wasiluka, skomponowane przez Sławomira Wyspiańskiego.

Stoisko targowe „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji” cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem odwiedzających. Projekt wyraźnie zaintrygował gości, którzy wyrażali się o nim jako o ciekawej, niebanalnej oraz niezwykle potrzebnej inicjatywie. Otrzymaliśmy od odwiedzających wiele ciepłych słów uznania, obietnicy odwiedzenia promowanych przez nas miejsc i obiektów, a także szereg zaproszeń związanych z promocją produktu na kolejnych targach w Polsce oraz za granicą.

Cieszymy się, że idea ukazania bogactwa prawosławia i wschodniosłowiańskiej tradycji jest społecznie szeroko popierana. To z pewnością mobilizuje nas do jeszcze większych starań w trosce o zachowanie dziedzictwa prawosławia i promowania „Śladów Wschodniosłowiańskiej Tradycji” – tej wyjątkowej symbiozy duchowości i natury.

%d bloggers like this: