Szukaj
 • animator i mecenas kultury
 • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Opiekun dziedzictwa kulturowego

Zapraszamy do zapoznania się z projektami Fundacji Dialog Narodów, przeprowadzonymi w ramach głównej aktywności organizacji, jaką jest opieka nad dziedzictwem kulturowym, realizowana przez konserwację i renowację zabytkowych obiektów sakralnych.

W ostatnich latach zakończyliśmy realizację dwóch dużych projektów, w ramach których przeprowadziliśmy renowację dziewięciu świątyń prawosławnych na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego. Prace budowlano-konserwatorskie zostały wykonane w ramach następujących projektów:

 • Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi. (2014-2016)
 • Renowacja zabytkowych cerkwi w Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczebrzeszyn. Dołhobyczów. Etap II. (2008-2010).

Projekt „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi”

Celem projektu  „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” była odbudowa utraconej tradycji prawosławnej w Europie z jednoczesnym wsparciem rozwoju turystyki kulturowo-religijnej.
Projekt przywrócił do dawnej świetności 7 unikatowych zabytkowych cerkwi zlokalizowanych w województwie lubelskim i podlaskim, o znaczeniu europejskim, które zostały połączone we wspólny szlak turystyki religijnej w ramach budowanego systemu szlaków „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”.

Inwestycja objęła obiekty unikatowe w skali kraju, o wyjątkowej randze. Główne punkty szlaku wyznaczają następujące cerkwie:

 • Białowieża – pw. św. Mikołaja Cudotwórcy
 • Święta Góra Grabarka – pw. Wszystkich Strapionych Radość
 • Hrubieszów – pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
 • Kobylany – pw. Opieki Matki Bożej
 • Lublin – pw. Przemienienia Pańskiego
 • Sławatycze – pw. Opieki Matki Bożej
 • Tomaszów Lubelski – pw. św. Mikołaja Cudotwórcy.

W ramach projektu przeprowadzono też digitalizację obiektów w trakcie ich modernizowania, jak również zarejestrowano w postaci cyfrowej liczne zabytki ruchome, znajdujące się w wyposażeniu remontowanych świątyń.

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi

Ze szczegółami można zapoznać się na: www.dziedzictwo.cerkiew.pl


Projekt PL0242 „Renowacja zabytkowych cerkwi w Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczebrzeszyn. Dołhobyczów. Etap II”

Celem projektu było przywrócenie dawnej świetności dwóm zabytkowym cerkwiom Diecezji Lubelsko-Chełmskiej:

 • w Szczebrzeszynie – cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy (1560 r.)
 • w Dołhobyczowie – cerkwi pw. św. Symeona Słupnika (1904 r.)

Realizacja zaplanowanych działań pozwoliła wypełnić wyznaczone cele projektu. A były nimi:

 • odtworzenie utraconej tradycji prawosławnej w Europie,
 • odbudowa zrujnowanego dziedzictwa kultury prawosławnej,
 • renowacja cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej,
 • rekonstrukcję wyposażenia cerkwi,
 • zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed zagrożeniami.

Projekt został finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Priorytet 3. „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”.

opiekun_0_projekt_stopka2

%d bloggers like this: