Szukaj
 • animator i mecenas kultury
 • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Objęliśmy mecenat nad II edycją festiwalu

II edycja festiwalu

Fundacja Dialog Narodów objęła mecenat nad II edycją festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”, który odbędzie się w dniach 19 – 21 maja 2017 r. w różnych ciekawych miejscach Lublina. Kontynuujemy tym samy tradycję wspierania tego ciekawego projektu kulturalnego, gdyż nad I edycją w ubiegłym roku również sprawowaliśmy mecenat.

A oto więcej informacji o festiwalu ze strony jego organizatorów.

II edycja trzydniowego festiwalu pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” odbędzie się w dniach 19-21 maja 2017 r. w różnych prestiżowych przestrzeniach Lublina. Z racji na rocznicę 700-lecie nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego, akcent w tegorocznym festiwalu, będzie położony na wymiar historyczny.  Pragniemy zaprezentować wpływ kultury wschodniosłowiańskiej na historię miasta Lublina, i podobnie jak w poprzedniej edycji, z perspektywy:

 • SŁOWO – historycznej
 • OBRAZ – wizualnej
 • ŚPIEW – muzycznej.

SŁOWO – dzień I

19 maja 2017 roku (piątek) godz. 16.00 – 20.00

Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku

Sympozjum popularno-naukowe, składające się z cyklu trzech wykładów:

 1. dr hab. Antoni Mironowicz – UMCS – „Cerkiew prawosławna w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku”
 2. dr hab. Andrzej Gil – KUL – „Cerkiew prawosławna w Lublinie w strukturach Eparchii Chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku”
 3. Marzena Gałecka – „Ikonostas w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie”

Wystawa fotografii
Fotografie Piotra Maciuka, pracownika Muzeum Lubelskiego  dotycząca obiektów sakralnych kultury prawosławnej w Lublinie.

Koncert śpiewu cerkiewnego
Liturgiczne pieśni bizantyńskie – to tytuł koncertu, który odbędzie się w Kaplicy Zamkowej Trójcy Świętej po zakończeniu konferencji popularno-naukowej.   Prawosławne pieśni w stylu bizantyńskim i supraskim wykona Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcją dr Marcina Abijskiego.

Miejsce: Muzeum Lubelskie w Lublinie (Zamek Lubelski), ul. Zamkowa 9

OBRAZ – dzień II

20 maja 2017 roku (sobota) godz. 10.00 – 17.00

Uchwycić oraz utrwalić piękno sztuki i architektury wschodniosłowiańskiej w Lublinie

Wykłady i warsztaty fotograficzne w Centrum Diecezjalnym w Lublinie oraz w terenie

10.00 -13.00 – wykłady poprowadzą Aleksander Wasyluk i Tadeusz Żaczek:
–  „Kompozycja w fotografii obiektów sakralnych”
– „Fotografia ikon, utensyliów, wnętrz itd. (technika panoramy 3D oraz HDR)”

13.00 – 16.00 – Zajęcia warsztatowe w plenerze (trzy grupy) prowadzone przez zespół ze Stowarzyszenia Orthoto.net:
– Tadeusz Żaczek (członek ZPAF) – techniki tradycyjne, fotografia analogowa, tzw. wielki format
– Aleksander Wasyluk (Stowarzyszenie Orthophoto) – fotografia cyfrowa

Tomasz Grześ, Adrian Kazimiruk (Stowarzyszenie Orthophoto) – cyfrowa panorama 3D.

16.00-17.00  – Zajęcia ewaluacyjne fotografii zrobionych przez uczestników warsztatów

Miejsce: Centrum Diecezjalne w Lublinie, ul. Ruska 15

ŚPIEW – dzień III

21 maja 2017 roku (niedziela) godz. 9.00 – 20.00

Wsłuchać się w wyciszający śpiew wschodniego chrześcijaństwa

Festiwal śpiewu cerkiewnego

9.00-11.00 – Boska Liturgia w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

11.30 – 13.00 – wykład dr Marcina Abijskiego pt. „Liturgiczny śpiew wschodniochrześcijański” w Centrum Diecezjalnym w Lublinie, ul. Ruska 15

18.00-20.00 Koncert galowy śpiewu cerkiewnego w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15 – wystąpią:

 • Chór Diecezjalny przy Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
 • Chór Męski „Cantus Serdicus” z Sofii (Bułgaria)

Przed koncertem galowym zostanie otwarta wystawa fotograficzna „Grupy Twórczej Motycz” pt. „Spasi
i sochrani” oraz wybranych fotografii z warsztatów fotograficznych z dnia poprzedniego.

Organizatorzy festiwalu

 • Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
 • Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
 • Bractwo św. św. Cyryla i Metodego – koło terenowe w Lublinie.

Więcej informacji

Zapraszamy na stronę festiwalu, gdzie można znaleźć wiele materiałów multimedialnych o tegorocznej II edycji, jak również wszystkie relacje (vide/audio/foto) z wydarzeń ubiegłorocznej I edycji: www.likp.pl

Oficjalny plakat II edycji festiwalu

Oficjalny plakat II edycji festiwalu

%d bloggers like this: