Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Mecenas kultury

Fundacja Dialog Narodów jest MECENASEM KULTURY. Organizacja sprawuje pieczę zarówno merytoryczną jak i finansową nad działaniami kulturalnymi zgodnymi z jej misją, związanymi z kulturą wschodniosłowiańską i wschodniochrześcijańską. I tak na tę sferę aktywności fundacji składają się następujące trzy kierunki działań: mecenat nad festiwalem Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe, wsparcie wydawnictw oraz wystaw.

Przejdź do sekcji WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Przejdź do sekcji WYDAWNICTWA

Przejdź do sekcji WYSTAWYOd początku swojej działalności fundacja wspiera różnego rodzaju inicjatywy wydawnicze, zarówno publikację książkowe, muzyczne jak i filmowe. Sprawuje również pieczę nad wystawami fotograficznymi. W 2016 r. odbyła się I edycja festiwalu Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina, nad którą Fundacja Dialog Narodów objęła mecenat.

%d bloggers like this: