Szukaj
 • animator i mecenas kultury
 • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Konferencja prasowa

Informujemy, iż dnia 21.02.2022 odbyła się konferencja prasowa na zakończenie projektu pn.: „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”, zrealizowanego przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską, w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1035/16-00 z dnia 5 maja 2017 r. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W ramach projektu poddano rewaloryzacji 19 drewnianych zabytków przetrwałego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej w 4 województwach Polski wschodniej, inwestycja objęła obiekty z terenu Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia, w tym:

 1. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Wołowcu
 2. Cerkiew Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej
 3. Cerkiew Spotkania Pańskiego w Morochowie
 4. Cerkiew Narodzenia N.M.P. w Rozdzielu
 5. Cerkiew św. Archanioła Michała w Turzańsku
 6. Cerkiew Św. Apostoła Łukasza w Kunkowej
 7. Cerkiew Św. Archanioła Michała w Wysowej Zdroju
 8. Cerkiew Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie
 9. Cerkiew prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie
 10. Kaplica cmentarna w Holi
 11. Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Jabłecznej
 12. Zabytkowy budynek przyklasztorny w Jabłecznej
 13. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach
 14. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach
 15. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu
 16. Cerkiew Podwyższenia Św. Krzyża w Narwi
 17. Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach
 18. Cerkiew pw. św. św. Cyryla i Metodego w Białowieży
 19. Kapliczka w Białowieży

Obiekty dziedzictwa kulturowego poddane działaniom z zakresu rewaloryzacji i konserwacji zostały połączone szlakiem turystyki kulturowej „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”, który dostępny jest na stronie http://szlakswt.pl/

%d bloggers like this: