Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Nasza Fundacja pośród „tych, które czynią dobro…”

FDN czyni dobro

Podczas I Gali Organizacji Pozarządowych – „Organizacja Pozarządowa 2016”, konkursu zorganizowanego przez Lubelski Urząd Wojewódzki, Fundacja Dialog Narodów znalazła się wśród podmiotów wyróżnionych za „przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego, umacnianie wizerunku organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk”. Reprezentanci Fundacji w dn. 16 marca br. uczestniczyli w lubelskiej gali, podczas której z rąk Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka odebrali przyznany dyplom.

Ogółem do konkursu, po raz pierwszy zorganizowanego przez Lubelski Urząd Wojewódzki, stanęło ponad 90 podmiotów, które rywalizowały o tytuł laureata w 6 kategoriach/obszarach: kultura i dziedzictwo narodowe, bezpieczeństwo, polityka społeczna, edukacja, sport, a także profilaktyka i ochrona zdrowia. Ostatecznie nagrodzonych zostało blisko 30 podmiotów. Biorąc pod uwagę profil działalności Fundacji Dialog Narodów, wyróżnienie zostało nam przyznane w kategorii kultura i dziedzictwo narodowe.

Finałowa gala podsumowująca wydarzenie odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, w dn. 16 marca br. Na uroczystości pojawiło się blisko dwieście osób reprezentujących stowarzyszenia i fundacje czynnie wyłączjące się w rozwój społeczeństwa – jego aktywizację, budowanie dobrych, trwałych relacji międzyludzkich, wzmacniających kapitał społeczny i podnoszących jakość życia. Te wartości w swoich wypowiedziach mocno podkreślał Wojewoda Lubelski, Przemysław Czarnek, który tak oto podsumował działalność organizacji pozarządowych: Mamy dzisiaj święto organizacji pozarządowych. To dzień, w którym możemy powiedzieć: „Dziękujemy za to, co już zrobiliście i prosimy o jeszcze”.

My zaś ze swoje strony wrażamy słowa podziękowania za dostrzeżenie działalności Fundacji Dialog Narodów. Znalezienie się w gronie tak znamienitych podmiotów to prawdziwe wyróżnienie i zaszczyt. Przyznana nagroda ogromnie nas cieszy i prawdziwie motywuje do dalszej pracy.

Fundacja odbiera nagrodę_LUW_16.03.2016

Fot. FDN, www.lublin.uw.gov.pl.

%d bloggers like this: