Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Nasze cerkwie na Targach Dziedzictwo 2016

Targi Dziedzictwo 2016

Przedstawiciel Biura ds. Projektów Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Prezes Fundacji Dialog Narodów Grzegorz Szwed uczestniczył w 4. Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2016. To nie było pierwsze zaproszenie, jakie skierowane zostało do instytucji zajmujących się szeroko zakrojoną renowacją zabytkowych cerkwi.

Tegoroczne Targi Dziedzictwo 2016 odbyły się w Warszawie, w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w dniach 5-7 października 2016 r. Jest to prestiżowe spotkanie, którego Radę Programową tworzą znamienite postaci – ponad 20 przedstawicieli instytucji skupionych wokół szeroko pojętego dziedzictwa materialnego i niematerialnego: centralnych archiwów, bibliotek, muzeów i instytucji konserwatorskich, a także podmiotów i związków wyznaniowych. Patronat Honorowy nad targami objęli, między innymi, Małgorzata Kidawa-Błońska – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej, ks. bp Wiesław Alojzy Mering – Biskup Diecezji Włocławskiej, były Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, a także Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Targi Dziedzictwo rokrocznie skupiają dziesiątki wystawców: teoretyków, jednak przede wszystkim praktyków, prezentujących szereg ofert związanych z konserwacją i dbałością o archiwalia i zabytki kultury materialnej.

Diecezja Lubelsko-Chełmska i Fundacja Dialog Narodów, reprezentowane przez Grzegorza Szweda – Dyrektora Biura ds. Projektów oraz Prezesa Fundacji, podczas targów zostały przedstawione drugiego dnia spotkania, w prezentacji pt.: „Problemy konserwacji sakralnych obiektów drewnianych na przykładzie cerkwi kościoła prawosławnego – z perspektywy praktyka”. Podczas odczytu uczestnicy mogli zobaczyć efekty prac nad renowacją sześciu wybranych drewnianych świątyń prawosławnych, zlokalizowanych w każdym ze wschodnich regionów Polski: cerkwi Wszystkich Świętych w Suwałkach, Św. Jerzego w Rybołach, Podwyższenia Krzyża Świętego w Werstoku, Ikony Wszystkich Strapionych Radość na Świętej Górze Grabarce, Św. Antoniego Pieczerskiego w Holi, a także Opieki Matki Bożej w Hańczowej.  Oprócz efektów prac, publiczność mogła zapoznać się także z doświadczeniami wynikającymi z pracy nad renowacją zabytkowych świątyń, a także rekomendacjami mogącymi w przyszłości usprawnić ten długotrwały, nierzadko trudny proces. Prezentacja została przyjęta z dużym zainteresowaniem przez uczestników Targów.

Zaproszenie do udziału w Targach Dziedzictwo w 2016 roku zostało już po raz drugi skierowane do przedstawicieli Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i Fundacji Dialog Narodów.

FDN

%d bloggers like this: