Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Publikacje książkowe

Fundacja Dialog Narodów wspiera publikacje wydawnictw książkowych, przedstawiających historię i współczesność, często nieznanych szerszej publiczności, materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kulturowego grup, wspólnot, narodów. Zapraszamy do lektury, a wśród opublikowanych dotąd tytułów znajdziecie Państwo:


Ateńska Świątynia – Alternatywny przewodnikAteńska Świątynia – alternatywny przewodnik po Klinon Asti – Słynnym Mieście

Ks. Piotr Nazaruk i dr hab. Krzysztof Leśniewski

Lublin 2015

ISBN 978-83-925882-3-8

„Ateńska świątynia. Alternatywny przewodnik po Klinon Asti – Słynnym Mieście” to tutuł wydanego w 2015 roku niezwykłego przewodnika po obiektach sakralnych Aten, której autorem jest Ks. Piotr Nazaruk, polski duchowny prawosławny, pełniący swoją misję w stolicy Grecji. Jak pisze w przedmowie do książki Abp Abel: „Autor koncentruje się na chrześcijańskiej kulturze sakralnej Aten. To Słynne Miasto – Klinon Asti jest przestrzenią nie tylko geograficzną, ale i duchową, z której wywodzą się filozoficzne koncepcje demokracji, państwowości i wspólnoty religijnej”. Ksiądz Piotr Nazaruk proponuje alternatywny przewodnik i zachęca do odkrywania, dociekania pełnej prawdy o Atenach i ich mieszkańcach, dopełniając w ten sposób obrazu miasta znanego z opracowań turystycznych. Jak sam pisze, chce nas zaprosić do refleksji na temat religijnego i chrześcijańskiego wymiaru Słynnego Miasta. Swoją opowieść rozpoczyna od uświadomienia czytelnikowi, że Partenon na Akropolu funkcjonował jako antyczna świątynia przez 853 lata, natomiast jako świątynia chrześcijańska dane mu było przetrwać ponad 1000 lat.

Wydana w miękkiej oprawie publikacja liczy 142 strony. Zawiera opis 48 obiektów sakralnych, fotografie, szkice i mapy. Jej wydawcą jest Fundacja Dialog Narodów.


Dwie godziny – wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”Dwie godziny
Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła

Praca zbiorowa pod red. ks. Marcina Gościka, Katarzyny Sawczuk, Olgi Kuprianowicz, Katarzyny Rabczuk, Joanny Iwaniuk przy współpracy Grzegorza Kuprianowicza

Lublin-Biała Podlaska 2013

ISBN 978-83-925882-2-1

Książka „Dwie godziny – wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji Wisła” jest ukoronowaniem projektu „Uczmy się tolerancji na błędach historii”, realizownawgo przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelko-Chełmskiej i Fundację Dialog Narodów w 2013 r. O czym jest ta książka? Przywołajmy wstęp: „40 tysięcy przesiedlonych w ramach akcji Wisła z terenów Chełmszczyzny i Południowego Podlasia to dane statystyczne. Niniejsza publikacja oddaje zaś głos poszczególnym osobom z tej wielkiej liczby. Każda z tych osób – to życie, w którym nagle, bardzo brutalnie wszystko się zmieniło. Nakaz deportacji zaskoczył ludzi. Często mieli oni tylko tytułowe dwie godziny na spakowanie dorobku całego życia i wyjazd w nieznane. My, jako prawosławna młodzież, dobrze znamy tę historię – z opowieści naszych babć i dziadków, którzy przeżyli wysiedlenia w swoim dzieciństwie lub wczesnej młodości. Jak wynika z ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród naszych rówieśników, należących do Bractwa, ponad 80% z nas ma w rodzinie ofiary akcji Wisła”.

Publikacja w miękkiej oprawie liczy 258 stron. Jej wydawcami są: Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Fundacja Dialog Narodów.


Międzynarodowy Festiwal Kolęd WschodniosłowiańskichMiędzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

Koncepcja i redakcja Sławomir Wyspiański

Lublin 2011

ISBN 978-83-925882-4-5

„Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich” to albumowa publikacja, która ukazała się w 2011 r. z okazji jubileuszej XV edycji międzynarodowego festiwalu kolędniczego, który odbywa się od 1996 r. w Terespolu. Współorganizatorem tej imprezy od 2008 r. jest Fundacja Dialog Narodów. Jubileuszowy album przedstawia całokształt bogatego, 15-letniego dorobku kolędniczego w nadbużańskim Terespolu. Zdjęcia wykonane przez mistrzów fotografii, w szczególny sposób przedstawiają to wielkie bogactwo. Prezentują oblicza kolędników, którzy przyjeżdżają do Terespola nie po to tylko aby śpiewać, lecz autentycznie kolędować. Na festiwalu od początku jego istnienia pobrzemiewały kolędy łemkowskie, bojkowskie, czy też chełmskie ze znanym dla kultury ukraińskiej swoistym artyzmem, a także białoruskie. Jako wielkie arcydzieła zostały ostatnimi czasy zapożyczone przez rosyjską kulturę stając się naszą chlubą duchową. Poza bogatą i piękną dokumentacją samego festiwalu, publikacja zawiera szereg ciekawych i bogato ilustrowanych informacji o historii Terespola, a także rozdział o fenomenie kulturowym jakim jest kolęda jako forma duchowej ekspresji.

Ta licząca 100 stron publikacja w twardej oprawie ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy. Jej wydawcą jest Fundacja Dialog Narodów.


Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje...Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje…

Metropolita Kallistos Ware

Red. Krzysztof Leśniewski i ks. Włodzimierz Misijuk

Lublin 2011

ISBN 978-83-925882-1-4

„Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje…” to tytuł książki pod redakcją Krzysztofa Leśniewskiego i ks. Włodzimierza Misijuka, która ukała się
w 2011 r. Jest to przekład artykułów metropolity Kallistosa Ware, dotyczących modlitwy Jezusowej oraz duchowości hezychastycznej i ideałów prawosławnego życia monastycznego. Teksty tego wybitnego Hierarchy Patriarchatu Ekumenicznego i wielce zasłużonego Profesora Uniwersytetu Oksfordzkiego – stanowią wspaniałe wprowadzenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – w skarby duchowości prawosławnej.
Warto podkreślić – stwierdza Abp Abel w przedmowie do książki – iż teksty metropolity Kallistosa nie są jedynie teoretycznymi pracami naukowymi, lecz stanowią również owoc jego osobistych zmagań duchowych. Czytając je ma się wrażenie, że wraz z Autorem udajemy się do skarbnicy mądrości Świętych Ojców, by zaczerpnąć ożywczego tchnienia Bożego Ducha. Metropolita Kallistos będąc głęboko przekonany o wielkich skarbach Kościoła prawosławnego, zdaje się zapraszać Czytelników swych dzieł słowami apostoła Filipa: „Przyjdź i zobacz!” (J 1,46).

Publikacja w miękkiej oprawie liczy 256 stron. Wydawcami są: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska oraz Fundacja Dialog Narodów, we współpracy z Instytutem Ekumenicznym KUL.


Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939)Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939)

Grzegorz Jacek Pelica

Lublin 2007

ISBN 978-83-925882-0-7

„Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939)” to książka Grzegorza Jacka Pelicy, która ukazała się na rynku w 2007 roku. Cerkiew Prawosławna w Polsce ma swoją bogatą tradycję. Od ponad tysiąca lat współtworzy duchowość chrześcijańską naszej Ojczyzny. Prawosławie nie jest obce polskiej państwowości, będąc autochtonicznym nurtem wyznaniowym. Kształtowało ono świadomość, kulturę i tożsamość wielu narodów Rzeczypospolitej, a szczególnie wielki wpływ miało na krąg cywilizacyjno-kulturowy Białorusinów oraz Ukraińców, jednakże doznał on wielu negatywnych doświadczeń, wręcz do zupełnej delegalizacji i niemalże unifikacji, co miało miejsce po tragicznej w skutkach unii brzeskiej, podpisanej w 1596 r. Minione stulecie, a w szczególności okres międzywojenny (1918-1939) także nie szczędziło Kościołowi Prawosławnemu dramatycznych przeżyć. Autor książki zawęża swoją narrację do województwa lubelskiego, ale to tutaj właśnie u schyłku II Rzeczypospolitej rozegrały się w ramach akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej tragiczne wydarzenia, związane ze zburzeniem ponad 120 cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.

Publikacja w miękkiej oprawie liczy 447 stron. Jej wydawcą jest Fundacja Dialog Narodów.


%d bloggers like this: