Szukaj
  • animator i mecenas kultury
  • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Działania społeczne

Fundacja Dialog Narodów zachęca pokolenia – te młodsze, i te starsze do opieki nad dziedzictwem i miejscami pamięci – tymi lokalnymi, materialnymi, znajdującymi się w najbliższej okolicy, niedaleko miejsc zamieszkania. Oraz tymi niematerialnymi – pieśniami, obrzędami, szeroko pojętą tradycją. Po co? Aby odruch opieki i troski nad tym, co niszczeje, a potem ginie, był naszą codzienną postawą.

Społeczne działania oddolne

Wspieramy projekty i społeczne działania oddolne. Do takich form należy projekt:

Uczmy się tolerancji na błędach historii - 2012Uczmy się tolerancji na błędach historii

Była to inicjatywa młodzieży zrzeszonej w Bractwie Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, przeprowadzona w roku 2012. Projekt zakładał wyposażenie uczestników – poprzez formy edukacji nieformalnej – w wiedzę na temat historii, w tym zwłaszcza historii lokalnej dwóch regionów: Lubelszczyzny oraz Warmii i Mazur. Młodzi ludzie, najpierw zaznajamiając się z warsztatem dziennikarskim, uczestniczyli w wizytach studyjnych, podczas których poznawali ciężkie i skomplikowane losy przesiedleńców zmuszonych do migracji po II wojnie światowej. Udział w projekcie pozwolił doświadczyć młodym ludziom jak trudne, nieprzewidywalne oraz skomplikowane mogą być drogi życiowe, oraz jak – w związku z tym – potrzebna jest tolerancja oraz okazywanie szacunku, zarówno między pokoleniami, jak również pomiędzy narodami. Inicjatywa zaktywizowała uczestników, a także odwiedzane społeczności, do dzielenia się wiedzą o dawnych czasach, jak również wspomnieniami. Materiały zebrane podczas wizyt posłużyły do zorganizowania wystawy fotograficznej oraz przygotowania publikacji książkowej. Projekt został zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”.

Koncerty muzyki cerkiewnej

Organizujemy też koncerty i festiwale – poprzez takie formy chcemy podtrzymywać bogactwo niematerialnego dziedzictwa wschodniosłowiańskiej kultury muzycznej. Zorganizowaliśmy:

Letnie wieczory z muzyką cerkiewną - 2011Letnie wieczory z muzyką cerkiewną w Lublinie

„Letnie wieczory z muzyką cerkiewną w Lublinie” to cykl trzech koncertów muzyki cerkiewnej, odbywających się w trzech kolejnych letnich miesiącach 2011 roku – w lipcu, sierpniu i we wrześniu. Nieprzypadkowo na miejsce organizacji koncertu wybraliśmy Katedrę Prawosławną pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie – by muzyka tradycji wschodniosłowiańskiej mogła wybrzmieć jeszcze pełniej. Podczas koncertów słuchacze zapoznali się z repertuarem cerkiewnych utworów liturgicznych i paraliturgicznych, wykonywanych przez takie chóry jak: Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Młodzieżowy Chór Katedry Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Białymstoku oraz Chór Katedry Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie. Koncerty pozwoliły zapoznać słuchaczy z pięknem muzyki cerkiewnej, a tym samym dawały świadectwo o wielokulturowości Lublina, promując tolerancję i dialog pomiędzy narodami. „Letnie wieczory z muzyką cerkiewną w Lublinie” wzbogaciły letnią ofertę kulturalną Lublina.

Porządkowanie nekropolii

Szczególnymi miejscami pamięci są cmentarze. Zabytkowe nekropolie porządkujemy wspólnie z młodzieżą. W sierpniu 20007 roku wspólnie z 20-osobową grupą młodych ludzi uporządkowaliśmy zabytkowy cmentarz w Sławatyczach.

%d bloggers like this: