Szukaj
 • animator i mecenas kultury
 • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

XXIII EDYCJA

XXIII MFKW

Ostatni weekend stycznia, w tym roku – podobnie jak od 23 lat – spowodował prawdziwe zamieszanie w Terespolu. Dlaczego? A to za sprawą odbywającego się w dniach 27 i 28 stycznia 2018 roku XXIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Tak, w ostatni weekend stycznia niemałe zamieszanie miało miejsce w Terespolu. Prawdziwym centrum wydarzeń był w tym czasie tutejszy MOK, „oblężony” wprost przez pasjonatów bożonarodzeniowego kolędowania. Przed budynkiem parkowały samochody, autokary, busy, a także licznie przybywali goście. Podczas dwóch dni przesłuchań na scenie wystąpiło blisko 600 kolędników, zaś wśród publiczności zasiadło ok. 1000 osób – w sumie więc blisko 2000 osób uczestniczyło w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. To wspaniała frekwencja, a stali bywalcy zauważają, że z roku na rok coraz większa.

Nie wiemy dokładnie o ile wzrosła w tym czasie liczebność przygranicznego miasteczka na Południowym Podlasiu, na pewno jednak różnorodność etniczna, wyznaniowa oraz narodowościowa społeczności terespolskiej podskoczyła o kilkaset procent.

W 23. edycji MFKW brało udział 26 chórów z Polski, Białorusi i Ukrainy – każdy kraj reprezentowany był niemal w równym stopniu (każdego dnia przesłuchań mogliśmy usłyszeć i zobaczyć 13 chórów i zespołów kolędniczych).

Polska

Polskę, kraj gospodarzy, reprezentowali:

 • Zespół Śpiewaczy „Echo Polesia” z Terespola
 • Zespół Folklorystyczny „Mała Tęcza” z Żar
 • Chór Bractwa Świętych Cyryla i Metodego – Bielsk Podlaski
 • Zespół Wokalny „Duschevno” z Mrozów
 • Zespół Folklorystyczny „Hiłoczka” Związku Ukraińców Podlasia z Czeremchy
 • Zespół Folklorystyczny „Łobaczewianki” z Kobylan
 • Zespół Wokalno-Instrumentalny „Cudawianki” z Dorohuska
 • Chór Ziemi Włodawskiej „Vlodaviensis” z Włodawy
 • Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina
 • Chór „Chołmszczyna” Centrum Kultury Prawosławnej z Chełma

Białoruś

Z Białorusi przyjechali do Terespola:

 • Zespół Wokalno-Instrumentalny „Ubi Caritas” z Iwieńca
 • Zespół Wokalny „Letucenni” College’u Artystycznego im. N. Sokołowskiego z Homla
 • Chór „Majowy Kwiat” z Mińska
 • Chór College’u Artystycznego im. N. Sokołowskiego z Homla
 • Chór Chłopięcy przy Państwowej Akademii Muzycznej z Mińska
 • Zespół „Tutejsza Szlachta” Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego z Mińska
 • Zespół Wokalny „Milavitsa” z Brześcia
 • Chór Żeński „Polesie” Polskiej Macierzy Szkolnej z Brześcia

Ukraina

Zaś Ukraina podczas XXIII MFKW była reprezentowana przez:

 • Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Vervechka” z Łucka
 • Chór Dziecięcy „Tokatina” z Równego
 • Chór „Prolisok” Państwowej Dziecięcej Szkoły Artystycznej ze Lwowa
 • Kapelę Bandurzystek „Zorianycja” Uniwersytetu im. I. Franki ze Lwowa
 • Zespół Śpiewaczy „Lelija” z Łucka
 • Zespół Folklorystyczny „Zorianycja” Szkoły Muzycznej im. F. Chopina z Łucka
 • Zespół Folklorystyczny „Rankova Rosa” z Równego
 • Zespół Folklorystyczny „Dywostruny” Państwowego Pałacu Edukacji Estetycznej ze Lwowa

Podobnie zresztą w równym stopniu reprezentowane były pokolenia, bowiem na terespolskiej scenie prezentowali się zarówno najmłodsi – nawet 5-latkowe, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Nie mogło być inaczej, jako że równość i równorzędność, ale i różnorodność – to filary Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. Festiwal – celowo – nie ma formuły konkursu. Jest spotkaniem, podczas którego po partnersku występują obok siebie amatorzy i profesjonaliści, chóry parafialne wiejskie i miejskie, zespoły kolędnicze, branżowe, małe i duże, w towarzystwie instrumentów i absolutnie a capella. Wszystkich łączy jedno: radość bożonarodzeniowego kolędowania. A tę radość nieśli mieszkańcy bliższych i dalszych zakątków Polski oraz jej sąsiadów. Każdy po swojemu i we właściwej dla siebie formie.

Radość tę podczas XXIII MFKW czuło się bezsprzecznie, i to od pierwszych chwil Festiwalu. Nią również, a także bezcenną wartość współpracy i partnerstwa podkreślali przedstawiciele współorganizatorów: Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Fundacji Dialog Narodów, Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, a także Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej.

Akcja charytatywna

A jednak XXIII edycja Terespolskiego Kolędowania była nieco inna niż poprzednie: towarzyszyła jej – zorganizowana po raz pierwszy w historii Festiwalu – akcja charytatywna. Organizatorzy zbierali pieniądze na rzecz 14-letniego, nieuleczalnie chorego mieszkańca Terespola – Kacpra Wójciaka. Każdy darczyńca, w podziękowaniu za datek, otrzymywał pamiątkową festiwalową gwiazdkę.

Wystawy fotograficzne

Goście Festiwalu mogli zobaczyć również dwie, cieszące się dużym zainteresowaniem, wystawy fotograficzne:

 • „Drogę życia. Ręczniki ludowe Ziemi Bielskiej” – autorstwa Aliny Dębowskiej oraz Katarzyny i Jerzego Sołubów – kierownik i pracowników Muzeum w Bielsku Podlaskim, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”
 • „Święte kąty Podlasia” – inicjatywę Stowarzyszenia Orthnet.pl, autorstwa Tomasza Poskrobko oraz Tomasza Grzesia

Patronat honorowy

XXIII MFKW objęli Honorowym Patronatem: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Finansowanie

XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Lubelskiego.

Srebrnym Sponsorem Festiwalu była firma VIVAI MAZZONI Polska Sp. z o.o.

Patronat medialny

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP3 Lublin, Kurier Lubelski, Słowo Podlasia, Biała24, Puls Miasta, Radio Biper, Opinie News, Cerkiew.pl, Radio Podlasie.


XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich już za nami. Pozostają po nim wspaniałe wspomnienia, które dodatkowo przedłużają wspaniałe, klimatyczne fotografie autorstwa Tomasza Grzesia. Pozostaje po Festiwalu także świadomość, że już za rok, w ostatni weekend stycznia spotkamy się ponownie. Zapraszamy!

%d bloggers like this: